Psychologie Karlovy Vary

Jmenuji se Jolana Peňázová, provozuji privátní praxi v oboru klinická psychologie.


Pracovní zkušenosti:

 • Dětské oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni
 • Oddělení léčebné rehabilitace a ambulance klinické psychologie Fakultní nemocnice v Plzni

Odborná způsobilost :

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze-obor psychologie
 • Specializační průprava v oboru klinická psychologie
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog pod registračním číslem 022-0042-8549
 • 4-letý systematický výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze /Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu Multi-Di-Mens, Norsk Gestaltinstitutt/

Z odborných kurzů a seminářů:

 • Rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku - workshop
 • Role psychologa v péči o neurodegenerativní onemocnění postihující pohybový aparát-kurz IPVZ
 • Pohybová reedukace pacientů po cévní mozkové příhodě, psychologický přístup k pacientovi po CMP /aktivní účast/-konference
 • Poranění mozku, následky, diagnostika a rehabilitace-workshop
 • Použití fyzioterapeutických technik u dětských pacientů, Psychologické aspekty u dětí s DMO/aktivní účast/-odborná konference
 • Psychologická konference /Využití poznatků o temperamentu dítěte v rodinném poradenství a psychoterapii-aktivní účast/
 • Význam komunikace v péči o děti raného věku-odborná konference
 • Trauma a domov-odborné sympozium
 • Poruchy autistického spektra pro pediatry, psychology a zdravotníky-odborný seminář
 • Sympozium o autismu v dětském, dorostovém a dospělém věku-seminář
 • Vývojové aspekty Rorschachovy metody a její využití u dětí-kurz
 • Gestalt přístup v párové terapii-workshop