Naše služby

Poskytujeme odbornou psychologickou péči pro děti, dospívající, dospělé a seniory v Karlových Varech.

Realizujeme: 

 • Psychologická vyšetření
 • Psychologické konzultace
 • Individuální terapie krátkodobé i dlouhodobé
 • Rodinné terapie
 • Podpůrné psychoterapeutické provázení
 • Relaxace, autogenní trénink, aromaterapie
 • Telefonické konzultace

Psychologická pomoc u dětí:

 • Psychosomatické zdravotní potíže např. bolesti břicha, hlavy, zažívací potíže, afektivní záchvaty, pomočování a další.
 • Problémy doma, ve školce, ve škole /špatná adaptace v novém prostředí, agresivní chování, vyhýbavé chování, nesoustředěnost, bojácnost, plačtivost, negativismus, nechuť ke školní práci a učení, lhaní, problémy se zapojením do kolektivu, špatný prospěch ve škole a další/
 • Poruchy komunikace a interakce / opožděný vývoj řeči, zadrhávání v řeči, problémy s dorozuměním se , neobvyklé způsoby interakce/
 • Opožďování v psychomotorickém vývoji
 • Strachy a úzkost

U dospívajících:

 • Sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a úvahy, stavy po sebevražedných pokusech
 • Problémy s identitou, ve vztazích, se zvládáním studia, s nalezením svého místa v životě
 • Uzavírání se do sebe, ztráta zájmu a motivace

U dospělých a seniorů:

 • Nadlimitní stres ve vztazích, v práci, v náročných životních podmínkách /poruchy spánku, výkyvy nálady, nespecifické potíže - např. bolesti zad a svalů, únava, napětí, závratě, snížená pracovní výkonnost, nesoustředěnost a poruchy paměti, zmatek, pocity bezvýchodnosti/
 • Vyrovnávání se s významnou ztrátou, procházení fázemi truchlení /úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozpad vztahu, vážná nemoc v rodině a další/
 • Úzkostně depresivní poruchy
 • Obsedantní poruchy
 • Fobie, záchvaty paniky
 • Komplexní posttraumatická stresová porucha /psychosomatické a vztahové následky dlouhodobé traumatizace v dětství/
 • Poruchy psychiatricky léčené u kterých je doporučena souběžná psychologická péče
 • Psychické následky po onemocněních a úrazech hlavy a mozku, po cévních mozkových příhodách a operacích mozku
 • Zdravotní obtíže u kterých se dlouhodobě nedaří stanovit lékařskou diagnózu
 • Psychické obtíže spojené se stářím a úbytkem sil- osamělost, nejistota, problémy ve vztazích s dětmi a jejich partnery, strach ze závislosti a nesoběstačnosti, zdravotní neduhy a jejich dopad na psychiku a další

  Náš přístup

  Psychologická péče je jedinečný proces, který si žádá individuální přístup. Spolupráce s psychologem - to je setkání, ve kterém jste viděni, slyšeni a bráni vážně. Je to interakce, která podporuje sebepoznávání, uvolnění bloků, příliv energie, tvořivost, sebedůvěru, vnitřní klid a zdravé vztahy.

  Pomoc dětem a rodičům vychází z naplňování potřeb dítěte, aby se cítilo přijímané, oceňované a mohlo vzkvétat. K těmto potřebám patří zejména bezpečné zázemí, vřelý emoční a fyzický kontakt, pochopení, trpělivost, prostor pro svobodné tvoření, důvěryhodné vedení a přiměřené informace, které chrání dítě před zmatkem a nejistotou.

  Ve spektru našich služeb je v indikovaných případech i kontakt se zvířecími spojenci - s naší kočičkou a dvěma andulkami, který pomáhá navodit uvolněnou atmosféru a rozpouštět komunikační bariéry.